Wave dataskärm

Många hårdvaru-integrationer är möjliga

Wave POS butiksdatasystem är enkel att integrera ihop med olika typer av vågar från Stathmos. Vi samarbetar idag med flera ledande leverantörer av kortterminaler. En del butiker har behov av CashGuard i sin verksamhet och Wave POS har en integrering även mot denna.