Ökad digitalisering med spännande teknik inom convenience-branschen

Tekniska lösningar för olika former av självservice, till exempel förbeställning via app eller system där butiken är helt eller delvis obemannad. Från början mest inom fast food och restaurang, nu också starkt på gång inom convenience. En framtidsbild där framtiden är väldigt nära.

– I snitt har digitala beställningar inom handel och service ökat kraftigt varje år sedan start och siffran väntas stiga. Snabbmatsindustrin har mognat snabbt inom detta område. Jag är övertygad om att vi kommer se en liknande utveckling inom convenience, säger Victor Sandberg, medgrundare och vd på företaget Pej.

Pej grundades 2016 för att bygga digitala lösningar så att företag ska kunna möta sina kunder på nya sätt. 2017 lanserade man sin första produkt med målet att göra köpupplevelsen så friktionsfri som möjligt för kunden. Bli av med köer och underlätta för både kunder och personal. Fast food har från början varit en del av huvudfokuset.

– Det började med att vi gjorde applikationer till mindre fristående restauranger inom begränsade geografiska områden, säger Victor Sandberg och berättar att det då grundade sig på allmän spaning och att man såg att det var bra för såväl service som försäljning. Fokus var att ta bort köer, beställa via app vid bordet, eller hemifrån för att sedan hämta.

Ganska snart såg man också ett tydligt behov på arenor med intensiva pauser. Då är det perfekt att kunna lägga beställningen innan matchen. Man fick också uppdrag av Parks & Resorts som äger bland annat Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland. Där vill gästerna inte slösa bort sin tid i matköer.

Victor Sandberg är vd och en av grundarna till Pej som bland annat samarbetar med ClearOn. Foto: Gunilla Pihlblad

Victor Sandberg menar att convenience-branschen kan lära sig mycket av fast food som var förhållandevis tidigt ute. Utbud kan visas upp och anpassas efter tid på dygnet och erbjudanden kan skräddarsys efter kundens köpbeteende. Vissa convenience-butiker har nu också börjat nosa på det digitala.

– Jag tror att vi i framtiden kommer se fler och fler obemannade närbutiker. Kanske en hybridlösning där personal finns under vissa tider. För konsumenterna är tillgängligheten det viktigaste och genom obemannade tider kan företagaren hålla öppet längre och öka sin försäljning.

Digitala beställningssätt har alltså ökat kraftigt varje år sedan starten. Under pandemin har ökningen blivit ännu större. Enligt Pej är prognosen nu 36 procent. Mognaden blir allt tydligare inom olika branscher.

Välbekanta branschnamn som Pej jobbar med är Sibylla, McDonald’s och Bastard Burgers. Man har också via ClearOn, vars kassasystem Wave man integrerar sin app i, startat testprojekt med Direkten. Inledningsvis har det handlat om mobilbeställningar innan besöket eller på plats, eventuellt kombinerade med hemleverans. Nu blir det även självbetjäningskiosker inne på försäljningsställena.

– En kombination av olika kundresor och det är därför jag är övertygad om att även convenience har uppnått en mognad för att jobba med beställning och försäljning på detta vis. Det passar helt enkelt in i denna bransch som ju har sin grund i service.

 

 

Självbetjäningskiosker inne i butikerna är nästa steg i utvecklingen, menar man på Pej.

Det kan handla om att man förbeställer till exempel kaffe och mackor, eller en större mängd kanelbullar. Men även om att man kan scanna snabbt och betala på andra punkter i butiken än vad vi är vana vid. Man flyttar helt enkelt fokus från den traditionella kassapunkten till andra punkter i butiken. Till exempel att betala salladen där man har plockat ihop och väger den. Eller kaffet på den plats man tar det. Det går snabbare för kunden och frigör samtidigt tid för butikspersonalen.

– Jag ser stora möjligheter och inga begränsningar, säger Victor Sandberg som i de digitala lösningarna också ser kombinationen av bemannat och obemannat i en och samma butik. Att till exempel täcka upp några timmar på dagen med självbetjäning i stället för extrapersonal, ger flexibilitet.

Vi kommer att få se och höra mer av både Pej och ClearOn inom området. Den stora sättningen inom convenience sker genom kedjorna. Men även enskilda butiker kan naturligtvis satsa på digitala köpprocesser.

– Vi jobbar mot convenience för att vi ser möjligheten att skapa mervärde för butikerna genom att driva digital försäljning i högre grad. Jag tror att vi inom kort kommer att få se en stor förändring i det avseendet, avslutar Victor Sandberg.

 

 

Artikeln kommer från Convenience Stores News 2022-02-09
Text: Gunilla Pihlblad

Publiceringsdag: 22-02-11
Foto: Pej